Toplam 8 sonuçtan 1 ile 8 arası olanlar

Konu Başlığı: Kosgeb Teşvik Kredisi, Hibe Alma ve Başvuru Duyurusu

 1. #1

  Kosgeb Teşvik Kredisi, Hibe Alma ve Başvuru Duyurusu

  Kosgeb' i sanırım hepimiz bir şekilde biliyoruz. Özetle Türkiyede KOBIlere ve firmalara büyük destek kredisi ve geri ödemesiz hibe veren bir kurum. Yakın çevremde bir çok kişi direk 3000 Euro ve 70000 Euro ya kadar geri ödemeli ve ödemesiz olarak bir çok teşvik ve hibe aldı.

  Ancak KOSGEB başvuruları presedürleri biraz geniş, bir çok konuda teşvik veriyorlar. Aşağıdaki duyuru KOSGEB' in bilişim sektörüne (yazılım özellikle, web projeleri ve firmaları da dahil , donanım değil) vereceği teşvik ile ilgili.

  Hemen başvurulabilir başvurular sadece 1 ay sürecek ve ondan sonra bu şans kaybolacak.
  Buarada bir çok kişinin (bende dahil) bir küçük firması, oluşumu, projesi olduğunu biliyorum. Ve şahsen bu tip bir destek çok yardımcı olacaktır. Ben başvuru işlemleri başlattım, buradaki diğer arkadaşların ve firmalarının da bu işe katılmasını isterim.

  Oratada gerçek bir destek var ve buradaki gibi gerçek insanların özellikle buna eğilmesini istedim ki gerçekten bir şeyler yapabilelim.

  Ek olarak bu duyuru benzer şekilde sektör içerisindeki eş-dost ve gruplara iletebilirsiniz, hatta iletirseniz çok güzel olur. Not olarak belirteyim ki daha çok firmanın katılması sizin şansınızı düşürmeyecek o tip bir şey yok.

  Alternatif Okuma için (tavsiye edilir, HTML Formatında);
  http://ferruh.mavituna.com/article/?524 veya http://www.tbmpd.org.tr/kosgeb/  Bilgisayar Sektöründe Yazılım Seferberliği
  2000 Yılında Kurulan Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği, (TBMPO), bilgisayar sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak adına çeşitli eğitim faaliyetleri organize etmektedir. Bu çalışmaların en başında KOSGEB' le oluşturulan stratejik bir ortaklığın sonucu olarak başlatılan “ YAZILIM SEFERBERLİĞİ “dir.

  Yazılım seferberliğinin amacı bilgisayar sektörünün ihtiyacı olan her türlü elemanı en etkin şekilde eğitmek, güçlü bir yazılım sanayii oluşturmak ve desteklemek, yetiştirilen elemanların doğru firmalarda değerlendirilmesini sağlamak olarak özetlenebilir. Bu planın en dikkate değer yönü ise firmaların eğitim maliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. Yani dernek üyesi firmaların ücretlerini KOSGEB finanse edecektir.

  Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği ve KOSGEB arasındaki bir başka iş biriliği sayesinde ise 1000 adet firma 38 alandaki projesinden dolayı kredi ve hibe olarak desteklenecektir. Bu desteğin ilk kriteri Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği üyesi olması ve projelerin desteklenebilir şartlara sahip olmasıdır. Üye firmaların en büyük avantajı bu iş birliğinden dolayı pek çok bürokratik engelin Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği tarafından üye firmalar lehine azaltılmasıdır.

  Desteklenecek projelerin bazılarının listesi aşağıdadır;  Özelleştirme Sosyal Destek Projesi;

  Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP), Ekonomik Reform Programı ile bağlantılı ve bu programın ayrılmaz bir parçası olan Ekonomik Kalkınma Kredisi'ni destekleyen bir projedir.
  Bu projenin amacı, işsizlerin küçük ölçekli işletme kurmak için gerekli yatkınlık ve beceriye sahip olup olmadıklarını tayin etmelerine yardımcı olmak ve yeterli bulunan kişilerin gerekli iş planlarını geliştirmek, iş yerini açmak ve başarıyla devam ettirmek konusunda yardımcı olunmasıdır.

  Bu proje, KİT'lerin özelleştirilmesinden dolayı işlerinden çıkarılmış kişiler ile Ekonomik Reform Programından dolayı işsiz olan veya anılan programdan dolayı işgücüne katılmakta zorluk çeken ve işsizlik kaydını yaptırmış kişileri kapsamaktadır.

  Fon ve/veya Sermaye Yönetimi (Finansman) ;

  KOBİ'lerimizin finansal destek araçlarından daha yaygın ve etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla, kredi ve teminat sorunları giderilmeye çalışılmakta, alternatif finansman araçlarından yeterince yararlanabilmeleri için gerekli sistem ve alt yapı çalışmaları yapılmakta ve bu konularda bilgilendirme ve yönlendirme desteği verilmektedir.
  Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Desteği ;

  İşletmeler tarafından ürünlerini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkartılması amacı ile; İşletmelere, Patent, Faydalı Model Belgesi veya Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi almaları için geri ödemesiz destek sağlanmasıdır.
  Ortak Kullanım Aamaçlı Makine-Teçhizat Desteği ;

  İşletmeler arası ortaklık ve işbirliği kültürünü geliştirmek, verimliliklerini ve üretimlerini artırmak, ürün kalitelerini yükseltmek ve işletmeleri ihracata yöneltmek amacı ile; işbirliği yapılan İşletme/Meslek Kuruluşlarına faizsiz geri ödemeli Makine-Teçhizat Desteği verilerek, Ortak Kullanım Atölyeleri (ORTKA), Ortak Kullanım Laboratuarları (ORTLAB) ve Ortak Kullanım Eğitim Merkezleri (ORTEM) kurulmasıdır.

  Yerel Ekonomik Araştırma Desteği ;

  Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri vb. çalışmalarla analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilmesinin desteklenmesi ile, uygun ve karlı yatırımların gerçekleşmesi, ekonomik ve sosyal gelişme ile bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması amacı ile; KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Meslek Kuruluşlarına, yerel ekonomik araştırma yaptırmaları için geri ödemesiz destek verilmesidir.

  Nitelikli Eleman İstihdamıı Desteği ;

  İşletmelerin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile; işletmelerin fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunu ve iki yıllık yüksekokul mezunu nitelikli eleman istihdamına geri ödemesiz destek verilmesidir.

  Altyapı ve Üstyapı Proje Desteği ;

  Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sağlıklı bir ortamda verimli çalışmalarının temin edilmesi ile uluslararası rekabet ortamına uyum sağlayabilmeleri amacı ile; Organize Sanayi Bölgeleri, (OSB) Endüstri Bölgeleri (EB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) içinde yer alacak Meslek Kuruluşu/İşletme ve Girişimcilerin yaptıracağı üretim ve Ar-Ge binaları için üstyapı, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine ise altyapı ve üstyapı inşaat uygulama projelerinin yaptırılmasına geri ödemesiz destek verilmesidir.

  Yabancı Danışman Desteği Programıı;

  İşletmelere ve hizmet kuruluşlarına Teknik ve İdari konularda danışmanlık hizmeti verilmesi ile sorun analizi ve çözüm önerileri getirilmesi amacı ile; KOSGEB ve NMCP-Netherland Management Corporation Programme (Hollanda Yönetim Danışmanlığı Programı) Kuruluşu arasında imzalanan protokol çerçevesinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesidir.

  Bilgi Ağları ve E-İŞ Desteği ;

  İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları, rekabet düzeylerini yükseltmeleri, internet hizmetlerinden faydalanarak internet kültürünü geliştirmeleri, KOBİNET'in sağladığı hizmetlerden etkin ve yaygın olarak yararlanmaları işletmelerin sayısallaştırılması, Bilgi Ağları ve E-İş Desteği kapsamında, adım adım E-Ticarete geçilmesine ve donanım, iletişim, servis, sunum, yazılım, yazılım geliştirme danışmanlık ve tanıtım konularında geri ödemesiz destek sağlanmasıdır.

  Teknoloji Aaraştırma ve Geliştirme Desteği ;

  İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması ve geliştirilmesini temin etmek için teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması amacı ile; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ile bir proje fikrine sahip girişimcilere destek verilmesidir.

  Bilgisayar Yazılımı Desteği ;

  Bilgisayar teknolojisinin artan bir hızla gelişimi ve kullanım alanlarının giderek yaygınlaşmasından dolayı İşletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmaları ve kalite düzeylerini yükseltmeleri amacı ile işletmelere geri ödemesiz Bilgisayar Yazılımı Desteği verilmesidir.

  Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği ;

  İşletmelerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için ihtiyaç duydukları yurtdışı pazar araştırmalarının, İşletmeler, Sektörel Kuruluşlar veya Meslek Kuruluşları tarafından, bir İş Planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara destek sağlanmasıdır.
  Bu çalışmalar için sağlanacak destek geri ödemesizdir.

  İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi ( İYİG ) Katılım Desteği ;

  İşletmelerimizin ihracat, teknik/teknolojik ve ortak yatırım, mali ve benzeri işbirliği imkanları için araştırma, potansiyel ithalatçı işletme temsilcileri ile doğrudan ikili iş görüşmeleri yapma, tüketici tercih ve ürün fiyat düzeyi hakkında yerinde tespit, ekonomik yapı, sanayi durumu ile ilgili bilgi edinme ve böylece uluslararası işbirliği ortamına açılabilmeleri amacıyla KOSGEB tarafından yıllık olarak hedef pazar ve ürün / ürün grupları bazında belirlenecek ülkelere, KOSGEB tarafından organize edilecek İYİG Programlarına katılmaları hususunda destek sağlanmasıdır.

  İşletmelere ve SDŞ' lere İYİG Programlarına katılım için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

  Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği ;

  İşletmelerin; uluslararası pazarlara giriş ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, Ülkemiz milli katılımının gerçekleştirileceği ülkelerde düzenlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına destek sağlanmasıdır.

  İşletmelere, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

  Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği ;

  İşletmelerin; uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı Pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacıyla milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek sağlanmasıdır.

  Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara katılımları için verilen destek geri ödemesizdir.

  Yurtdışı Daimi Sergi (SHOW-ROOM) Katılım Desteği ;

  İşletmelerin belirlenen hedef ülkelerde firma ve ürünleri tanıtma ve bu pazarlarda sürekliliklerini koruma, marka imajı oluşturma, ve uluslararası pazarlarda yer almaları amacıyla yurtdışında düzenlenen daimi sergilere 6 ayda bir değerlendirilmek üzere en fazla 1 yıl süreyle ürün sergileme amaçlı katılımlarına destek sağlanmasıdır.

  İşletmelere ve SDŞ' lere, Yurtdışındaki Daimi Sergilere katılmaları için verilen geri ödemesiz destekleri kapsar.

  Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği ;

  İşletmelerin; yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını arttırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan, Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen ve her yıl Resmi Gazete' de duyurulan Yıllık Yurtiçi Fuar Takvimi Tebliği' nde yer alan Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek sağlanmasıdır.

  İşletmelere, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

  Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarlarına Katılım Desteği ;

  KOSGEB tarafından yapılacak bölgesel ve sektörel bazlı pazar araştırma ve analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ve Meslek Kuruluşları ile yapılacak işbirliği çalışmaları çerçevesinde tespit edilecek bölgelerde belirlenecek sektör ve ürün/ürün grupları için, KOSGEB tarafından, en az 5.000 (beş bin) metrekarelik stant alanını kapsayacak şekilde düzenlenecek olan yurtiçi bölgesel fuarlara İşletmelerin katılımlarına destek sağlanmasıdır.

  İşletmelere, KOSGEB Yurtiçi Bölgesel Fuarlara katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

  İhracata Yönlendirme Desteği ;

  İşletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve dünya pazarlarından pay alabilmelerini teminen pazar araştırma ve ihracatı geliştirme konusunda faaliyet gösteren şirketlerden hizmet alarak gerçekleştirecekleri çalışmalara destek sağlanmasıdır.

  İşletmelerin ihracat yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları; hizmet satın alımlarına sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

  Marka Oluşturma ve Tanıtım Desteği ;

  İşletmelerin marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi, ürünlerinin kendi markalarıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınmaları ve tutunmalarının sağlanması, ürünlerindeki katma değerin yükseltilmesi vb. amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında tanıtım amaçlı gerçekleştirecekleri çalışmalara destek sağlanmasıdır. Bu destek geri ödemesizdir.

  İş Geliştirme Merkezi Desteği ;

  Bu desteğin amacı; yerel ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak üzere kurulmuş İş Geliştirme Merkezlerinin (İŞGEM) etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik desteklerdir.

  Destek; KOSGEB'in yürüttüğü Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. dış kaynaklı projelerle kurulmuş olup, proje çerçevesinde verilen desteğin sona ermesinden sonra İşletici Kuruluş tarafından faaliyetleri sürdürülen İş Geliştirme Merkezlerinde sağlanacak sabit yatırım ve işletme giderleri desteğini kapsar.

  Yeni Girişimci Desteği ;

  Bu desteğin amacı: Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı İşletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla yeni girişimcilere finansal destek sağlanmasıdır.

  Kapsamı :
  a) Sabit yatırım (arazi temini ve bina yapımı hariç) ve personel giderleri dışında kalan İşletme giderlerinin karşılanması amacıyla destek verilir.
  b) Sabit yatırım giderleri geri ödemeli, işletme giderleri geri ödemesiz destek kapsamındadır.
  c) İşletme, destek türlerinden bir tanesini ya da her ikisini talep edebilir.

  KOSGEB Danışmanlık Desteği ;

  Danışmanlık Desteği, İşletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi, deneyim ve becerilerin temini amacı ile "KOSGEB Danışman Envanteri"nde bulunan serbest meslek erbabı ve her türlü şirket statüsündeki danışmanlık kuruluşları ve bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kuruluşları ile vakıf ticari işletmelerden satın alacakları danışmanlık hizmetlerinin belli bir bölümünün finansmanına yönelik olarak KOSGEB tarafından yapılacak geri ödemesiz bir destektir.

  Genel Eğitim Programları ve Eğitim Desteği ;

  Bu desteğin amacı, İşletmelerin rekabet güçlerini uluslararası düzeye ulaştırmak, istihdam ettikleri işgücünü yeni ve ileri teknolojileri uygulayacak mesleki standartlara uygun kalitede bilgi, beceri ve davranışlara sahip nitelikli insan gücü düzeyine yükseltmektir.

  Yaygın eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı bu destek için iki model uygulanmaktadır;

  • Genel Eğitim Programları :
  KOSGEB Hizmet Birimlerinin yıllık olarak planlayıp kendilerine ait eğitim
  ortamlarında veya işletmenin kendi ortamında uyguladıkları eğitim programlan çerçevesinde destek
  sağlanmaktadır.

  • Eğitim Desteği:
  KOSGEB Hizmet Birimlerinin yıllık eğitim program planlarında yer almayan, yeni ve ileri
  teknoloji, modern üretim ve yönetim teknikleri vb. eğitim konularında yurtiçi özel / kamu eğitim kurum
  kuruluşlarından alınan eğitim hizmetleri için destek sağlanmaktadır.  Gerekli Evraklar;
  Vergi Levhası Fotokopisi
  İmza Sirküleri
  Firma Kaşesi
  10 milyon TL. Harç Ücret

  Daha Detaylı Bilgi İçin Derneğimizi Arayabilirsiniz;

  Tel : 0 (212) 343 50 72

  Adres;
  Prof. Nurettin Mazhar Öktem sk.
  No:14 Şişli / İst.

  Kosgeb İletişim : 0 (312) 212 81 90

  Dokümanın gerçek kopyası http://www.tbmpd.org.tr/kosgeb/ adresinde bulunabilir.
  FERRUH.MAVİTUNA - İnanmıyorum, yeni site!

 2. #2
  -Üye Murathan's Avatar
  Katılım Tarihi
  08.11.2002
  Yer
  ISTANBUL
  Yaş
  35
  Mesaj
  502

  Re: Kosgeb Teşvik Kredisi, Hibe Alma ve Başvuru Duyurusu

  Bahsi geçen teşviklerden yararlanmak için Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği'yle bir ilişkimizin olması gerekiyor mu gerekli evrakları kosgeb'in bulunduğumuz bölgedeki en yakın herhangi bir birimine ulaştırsak olur mu?
  Dernek haricinde kosgebin sayfasında da verilecek destekle ilgili bilgiler var da o yüzden soruyorum dernek dışında başvuru yapsak değerlendirilir mi?
  Mesaj Murathan tarafından 08.06.2004 (16:29) yeniden düzenlendi.

 3. #3

  Re: Kosgeb Teşvik Kredisi, Hibe Alma ve Başvuru Duyurusu

  Bu konuda tam bilgim yok ancak derneğin aynı zamanda danışmanlık hizmetini de vermesi derneği daha iyi bir konuma getiriyor.

  Eğer telefon açıp kosgeb ile yada dernek ile görüşürsen sanırım daha detaylı bilgi alabilirsin.
  FERRUH.MAVİTUNA - İnanmıyorum, yeni site!

 4. #4
  Üye automatisch's Avatar
  Katılım Tarihi
  12.06.2002
  Yer
  Istanbul,TR
  Mesaj
  651

  Re: Kosgeb Teşvik Kredisi, Hibe Alma ve Başvuru Duyurusu

  http://www.gelisimplatformu.org/uye/...TE&akt_id=1878

  Gelişim Platformunda KOSGEB konusunda bir panel/söyleşi var.. KOSGEB'ten yetkili bir kişi gelip, KOSGEB hakkındaki bir çok şeyi anlatacakmış.. KOSGEB'den yararlanmayı düşünenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat..

  http://www.gelisimplatformu.org

 5. #5
  Üye x-daemon's Avatar
  Katılım Tarihi
  02.08.2000
  Yer
  Istanbul, Turkiye
  Yaş
  37
  Mesaj
  91

  Re: Kosgeb Teşvik Kredisi, Hibe Alma ve Başvuru Duyurusu

  Alıntı hellfire tarafından gönderilen mesaj:
  http://www.gelisimplatformu.org/uye/...TE&akt_id=1878

  Gelişim Platformunda KOSGEB konusunda bir panel/söyleşi var.. KOSGEB'ten yetkili bir kişi gelip, KOSGEB hakkındaki bir çok şeyi anlatacakmış.. KOSGEB'den yararlanmayı düşünenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat..

  http://www.gelisimplatformu.org
  bu etkinlige gitmek lazim gibi...

 6. #6
  Üye
  Katılım Tarihi
  14.10.2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesaj
  480
  Bu konuya arama motorunda arama yaparken ulaştım ve bilgimi paylaşmak istedim.

  Tübitak desteklerinden yararlanmak için (genç girişimci iseniz, diğer programlara katılmadım, genç girişimci programına katıldım) eğitim almanız gerekiyor. Kosgeb eğitmenleri tarafından size eğitim verilir ve iş planı hazırlarsınız, iş planınız başarılı ise ve derse devamınız %70'in üstünde ise sertifika alırsınız. Şirketinizi kurduktan sonra da bu sertifika ile de hibe/destek alırsınız.

 7. #7
  Üye
  Katılım Tarihi
  10.07.2009
  Yer
  izmir
  Yaş
  28
  Mesaj
  2

  egemx

  Arkadaşlar bende kosgeb e zamanında başvurmuştum. Üniversiteye geldiler ve 100 e yakın fikiri sömürüp gittiler. Kosgeb kuruluş olarak söylemiyorum ama bu işlemler için mülakata alınıyorsunuz ve eğer sizi
  mülakat eden biraz art niyetliyse projeniz uçup gidiyor.

  2 gün seminerde öyle şeyler anlattılar ki.. Çok ikna ediciydi ama benim fikrimi geçtim, öyle güzel fikirleri elediler ki ( sözde )... Geriye kalanlarıda eğitim verdiler. Orada kaç kişi elendi bilmiyorum ama eskiden çok güvendiğim kosgeb e belkide bizi mülakat edenler üzünden güvenmiyorum artık.

 8. #8
  Üye
  Katılım Tarihi
  14.10.2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesaj
  480
  Onun nedeni şu olabilir; Kosgeb dışarıdan eğitimci alabiliyor. Yani danışman firmalardan eğitmen alabiliyor, o eğitmen de artniyetli ise olabilir bu durum.

  Bizim dönemimizde 135 kişi başvurdu, bu başvurulardan şirket kurmak isteyen 35 kişi varmış, 35 kişinin tamamı eğitime alındı; fakat programın ağır olduğunu düşünen arkadaşlar bıraktı; 10 küsür kişi mezun oldu.
  Yani elemeler fikirlere göre değil, iş yeri kurup isteyip istemediğine göre yapıldı.

Bu konu başlığı için etiketler

Mesaj Seçenekleri

 • Yeni başlık açamazsınız
 • Cevap yazamazsınız
 • Dosya ekleyemezsiniz
 • Mesajlarınızı değiştiremezsiniz
 •